UZUCAPIUNEA   Uzucapiunea constituie un mod de dobândire a proprietății prin posesia de lungă durată a unui bun, iar importanța acesteia se justifică prin necesitatea economică de a impune proprietarului să se intereseze de bunul său, prin valoarea sa probatorie și prin necesitatea de a asigura concordanța între realitatea faptică și realitatea juridică. Prin urmare, […]

Read More →