Desfacerea căsătoriei Art. 397 Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel. Art. 398 Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte (1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească […]

Read More →

Art. 399 Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane (1) În mod excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimţământul acestora, sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului. (2) Instanţa stabileşte dacă […]

Read More →