Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă. Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite. Neconstituționalitatea Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii […]

Read More →

PROPRIETATEA COMUNA Doctrina a definit proprietatea comună ca fiind părțile dintr-o clădire aflată în proprietate, care nu sunt apartamente și care sunt destinate folosirii în comun de către toți proprietarii din acea clădire. Proprietatea comuna include toate părțile proprietății care sunt în folosința comună, ca: terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundația, structura […]

Read More →