Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă. Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite. Neconstituționalitatea Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii […]

Read More →