Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă. Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite. Neconstituționalitatea Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii […]

Read More →

Legea 10/2001   CERERE DE ACORDARE DE MĂSURI REPARATORII ÎN BAZA LEGII NR.10/2001 PENTRU UN IMOBIL EXPROPRIAT. RENUNȚAREA LA SUCCESIUNEA FOSTULUI PROPRIETAR AL IMOBILULUI PRELUAT DE STAT. LIPSA CALITĂȚII DE PERSOANĂ ÎNDREPTĂȚITĂ.   Conform art.696 Cod civil, eredele ca renunță la moștenire e considerat că nu a fost niciodata erede, aceste dispoziții de drept comun […]

Read More →