Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă. Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite. Neconstituționalitatea Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii […]

Read More →

CONTRACTUL DE IPOTECA   În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia garantată, creditorul ipotecar poate trece la urmărirea bunului ipotecat atât pentru recuperarea capitalului, cât şi a dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor şi a cheltuielilor făcute cu recuperarea sau conservarea bunului (art. 2354 Cod civil). În actualul cod civil ipoteca include în conţinutul său […]

Read More →