• DREPT CIVIL

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Raporturile juridice civile pot fi:

 • patrimoniale (cele mai multe) și
 • nepatrimoniale.

Domeniile importante ale acestei ramuri generale de drept sunt reglementate de Codul civil roman, în vigoare de la data de 1 octombrie 2011, cunoscut de justițiabili sub denumirea de „noul” Cod civil.

Acestea se referă in termeni generali la: capacitatea de folosinta si exercitiu a unei persoane fizice sau juridice, conditiile de fond si forma pe care trebuie sa le imbrace un act juridic pentru a fi valabil, obligatii civile si modul teoretic in care acestea se evidentiaza juridic, relatii personale si patrimoniale de familie, contracte speciale, dreptul de proprietate privata si publica, regimul de Carte funciara, succesiuni, raspunderea civila delictuala si contractuala, dispozitii de drept international privat, precum si alte institutii de drept in legatura cu domenile enumerate mai sus.

 

Avocat drept civil Bucuresti

 

SERVICIILE NOASTRE ÎN DOMENIUL DREPTULUI CIVIL.

În domeniul dreptului civil, vă punem la dispoziție experiența noastră, dobândită în 11 ani de exercitare continuă a profesiei de avocat,și vă oferim următoarele servicii profesionale:

 1. Consultatii juridice, in functie de domeniul in care ne solicitati expertiza, avand ca scop studierea spetei dumneavoastra si punerea la dispozitie a unor solutii viabile si aplicabile in mod practic;

 

 1. Asistenta si reprezentare in litigii civile in fata instantelor de judecata, dupa caz in proceduri de mediere sau tranzactii, prin care ne propunem sa va aparam interesele urmarite, pe cat posibil pentru obtinerea unui rezultat care sa fie in avantajul dumneavoastra

In fata instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie

 • In fata autoritatilor competente: Politie, Parchet, Garda Financiara,etc
 • In fata Birourilor de Executori Judecatoresti
 • In fata Administratiei Publice centrale sau locale: Primarii, Administatii Financiare,Prefecturi, etc
 • In fata Birourilor Notariale
 • In fata Biroului de Carte Funciara
 • La Oficiul National al Registrului Comertului( subbuton la asistenta si reprezentare….)
 • In raporturile cu orice persoana fizica si juridica

 

 

 1. Asistenta in negocieri si dupa caz, avizare juridica si redactare de contracte civile personalizate;

 

 1. Opinii legale scrisenecesare clientului pentru o analiza completa a problemei cu care se confrunta, necesare pentru de a lua o decizie juridica corecta, care depasesc ca volum de munca cadrul unor consultatii juridice si prin care, plecand de la premise si cadrul legislativ aplicabil, evidentiem solutiile gasite, riscurile eventuale si concluziile noastre;
 2. Consultanta juridica de drept civil imobiliar, exprimata prin studiu si supervizare acte de proprietate, redactare precontracte si orice fel de acte necesare operatiunii de vanzare-cumparare, asistenta si reprezentare in fata institutiilor publice si private cum ar fi, institutii bancare, fiscale, notari publici etc.
 3. Operatiuni comerciale de vanzare – cumparare imobile pe care le desfasuram pe baza unui mandat administrativ prin care ne ocupam de la inceput pana la sfarsit de procedura de vinzare sau achizitionare a unei proprietati imobiliare;

 

 1. Drepturi reale:
 2. Revendicari ale dreptului de proprietate, Legea 10/2001, Legea 247/2005, Legea nr.9/1998, Legea 165/2013
 3. Exproprieri
 4. Uzucapiune
 5. Evacuari
 6. Executari silite
 7. Inchirieri
 8. Recuperari ale investitiilor imobiliare
 9. Executare de contracte de proiectare si de constructii
 10. Intabularea dreptului de proprietate; reprezentare la biroul de cartea funciara.
 11. Asistenta la redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea
 12. Ipoteci si sarcini asupra bunurilor, radierea ipotecilor
 13. Aplicarea Legii 112/1995.
 14. Dreptul de proprietate si dezmembramintele proprietatii

 

 1. Mosteniri:

 

 • Partaj succesoral
 • Partaj judiciar
 • Reductiuni de liberalitati excesive
 • Deschidere de mostenire
 • Raporturi de donatie
 • Anulare certificat mostenitor
 • Calcularea cotelor succesorale
 • Vanzarea unei parti din mostenire
 • Negocierea impartelii mostenirii
 • Redactare contract de partaj voluntar
 • Partaj judiciar
 • Anularea certificatului de mostenitor
 • Testament, litigii testamentare

 

III. Contracte:

 

 • redactare antecontract, contract: vanzare-cumparare, ipoteca, imprumut, schimb, locatiune, mandat
 • imputerniciri, tranzactii etc.
 • litigii contractuale
 • pretentii contractuale 1