Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă.

Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite.

Neconstituționalitatea

Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii reglementări, putem extrage următoarele ipoteze temporale:

  • Implicaţiile juridice în intervalul temporal delimitat de momentul pronunţării Deciziei și data publicării sale în Monitorul Oficial (4 februarie 2016)

Până la data de 3 februarie 2016, inclusiv, Decizia nu produce vreun efect în privinţa procedurilor de executare silită încuviinţate, pentru că, astfel cum chiar Curtea reține, actul normativ declarat neconstituțional este prezumat a fi constituțional, până la momentul publicării Deciziei in Monitorul Oficial.

Prin urmare, în acest răstimp, executorul judecătoresc a încuviințat,  în mod legal, executarea silită, iar instanțele au dispus, în mod legal, învestirea cu formulă executorie.

 

*Prezentul articol are caracter pur informativ si nu reprezinta o consultatie juridica.
Semnatarul articolului nu poate fi considerat raspunzator pentru folosirea acestor informatii de catre terte persoane intr-un proces civil sau penal.