Lipsa semnăturii agentului constatator.

Art.17 din Ordonanța nr.2/2001 dispune: „Lipsa mențiunilor privind numele,

prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in

cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârșite si a datei

comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

Nulitatea se constata si din oficiu”.

Potrivit legii nr.455/2001 se dispune: „înscrisul în formă electronică este destinat

pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic”. Procesele verbale întocmite de

CNADNR se primesc pe suport de hârtie și nu printr-un suport electronic sau alt procedeu

De asemenea, art.7 din aceeași lege dispune: „În cazurile în care, potrivit legii, forma

scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în

formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat

logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin

intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii”.

Or, prin raportare la prevederile art.17 din OG nr.2/2001, se poate observa că,

procesului verbal încheiat, îi lipsește una dintre condițiile esențiale de validitate, respectiv

lipsa semnăturii.

 

*Prezentul articol are caracter pur informativ si nu reprezinta o consultatie juridica.
Semnatarul articolului nu poate fi considerat raspunzator pentru folosirea acestor informatii de catre terte persoane intr-un proces civil sau penal.