Desfacerea căsătoriei

Art. 397

Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi

După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care

instanţa decide altfel.

Art. 398

Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa

hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi.

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a

copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.

 

*Prezentul articol are caracter pur informativ si nu reprezinta o consultatie juridica.
Semnatarul articolului nu poate fi considerat raspunzator pentru folosirea acestor informatii de catre terte persoane intr-un proces civil sau penal.