Neconstituționalitatea art.666 din Codul de procedură civilă. Prin intermediul Deciziei nr. 895/17.12.2015 („Decizia nr. 895/2015” sau „Decizia”), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului  666 – NCPC prin intermediul cărora se atribuia executorului judecătoresc competența de a se pronunța asupra încuviințării executării silite. Neconstituționalitatea Din perspectiva implicaţiilor Deciziei Curţii şi a noii […]

Read More →

PROPRIETATEA COMUNA Doctrina a definit proprietatea comună ca fiind părțile dintr-o clădire aflată în proprietate, care nu sunt apartamente și care sunt destinate folosirii în comun de către toți proprietarii din acea clădire. Proprietatea comuna include toate părțile proprietății care sunt în folosința comună, ca: terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundația, structura […]

Read More →

Lipsa semnăturii agentului constatator. Art.17 din Ordonanța nr.2/2001 dispune: „Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârșite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”. […]

Read More →

UZUCAPIUNEA   Uzucapiunea constituie un mod de dobândire a proprietății prin posesia de lungă durată a unui bun, iar importanța acesteia se justifică prin necesitatea economică de a impune proprietarului să se intereseze de bunul său, prin valoarea sa probatorie și prin necesitatea de a asigura concordanța între realitatea faptică și realitatea juridică. Prin urmare, […]

Read More →

Desfacerea căsătoriei Art. 397 Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel. Art. 398 Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte (1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească […]

Read More →

Art. 399 Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane (1) În mod excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimţământul acestora, sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului. (2) Instanţa stabileşte dacă […]

Read More →

Cabinet Avocat Pascu recrutează student/ă la drept. Mai multe detalii la adresa de e-mail: office@pascusiasociatii.ro Anunțul este valabil pentru municipiul București. Cerinte: Permis conducere cat. B Cunostinte operare PC (Microsoft Office, Excel)

Read More →

Legea nr. 225/2015 care prevede anularea CASS pe ultimii trei ani pentru mai multe categorii de contribuabili a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 562, din 28 iulie. Actul normativ a fost initiat si aprobat de Guvern inca din luna februarie, iar, la finalul lui iunie a fost adoptat in Camera Deputatilor, forul decizional, cu […]

Read More →

Art. 379 Noul Cod Penal Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului Infracţiuni contra familiei   CAPITOLUL II Infracţiuni contra familiei Art. 379 Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (1) Reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de […]

Read More →

Pensia de intretinere   Art. 532 Noul cod civil Data de la care se datorează pensia de întreţinere Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere   CAPITOLUL IV Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere Art. 532 Data de la care se datorează pensia de întreţinere (1) Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de […]

Read More →